Kerygmat...

Słowem tym określa się przepowiadanie, ogłaszanie zbawienia dokonanego w Jezusie. W Pismach Nowego Testamentu oznaczało ono przepowiadanie Jezusa o rychłym nadejściu królestwa Bożego, a także przepowiadanie Jego uczniów o Nim samym jako zapowiadanym Mesjaszu. Kerygmat domaga się przyjęcia z pełnym zaufaniem.

Strona poświęcona jest temu, jak Bóg przychodził i jak przychodzi do człowieka. Oczywiście opis ten jest na miarę mojego widzenia rzeczy. Osobiście wierzę, że Bóg jest bardzo blisko nas, chociaż ta obecność najczęściej wymyka się naszym schematom i wyobrażeniom.